รู้ไว้ก่อน ลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าไหม ได้สิทธิอะไรบ้าง?

24 Dec 2021 | เคล็ดลับการทำงาน

ลาออก

เป็นเรื่องปกติของการทำงาน เมื่อถึงวันหนึ่งที่มีปัจจัยบางอย่างเข้ามาก็อาจทำให้เกิด “ลาออก” ได้ แต่คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่ลาออกไปทำไม ทว่าข้อสงสัยที่พนักงานจำนวนมากต้องมีคำตอบคือ ลาออกแต่ละครั้งต้องแจ้งล่วงหน้าไหม? แล้วเมื่อลาออกจะได้สิทธิอะไรบ้าง? มาไล่เรียงกันทีละเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับการลาออกกันเลย

ลาออก ต้องแจ้งล่วงหน้าไหม?

คนที่ทำงานกับบริษัทต่าง ๆ คงเคยเจอกับประสบการณ์ ถ้าจะลาออกต้องแจ้งล่วงหน้า 30 วัน ซึ่งแท้จริงแล้ว ไม่ได้มีกฎหมายข้อไหนระบุเอาไว้ว่าผู้ที่ลาออกต้องทำการแจ้งล่วงหน้า เอาจริง ๆ คือ หากคุณไม่อยากมาทำงานแล้ววันนี้ยื่นใบลาออก พรุ่งนี้ก็หยุดได้เลย แต่ในทางปฏิบัติวิธีนี้ดูจะขาดความรับผิดชอบและดูไม่เป็นมืออาชีพ เหตุผลที่บริษัทส่วนใหญ่ระบุการแจ้งลาออกล่วงหน้าเอาไว้อย่างน้อย 30 วัน ก็เพื่อเขาจะได้หาคนเข้ามาแทนในตำแหน่งของเรานั่นเอง

อย่างไรก็ตามการลาออกแล้วไม่ต้องมาทำงานในทันทีก็อาจไม่เกิดขึ้นเสมอไป เพราะมันอยู่ที่สัญญาการจ้างงานซึ่งคุณได้เซ็นยินยอมเอาไว้กับบริษัทนั้น ๆ ด้วย ปกติแล้วสัญญาจ้างงานจะแบ่งได้ดังนี้

1.  สัญญาแบบไม่กำหนดระยะเวลา

เป็นการทำสัญญาจ้างงานทั่วไปในรูปแบบของ “พนักงานประจำ” ไม่ได้ระบุช่วงเวลาหรือระยะเวลาทำงานเอาไว้ว่าต้องอยู่กับบริษัทนานเท่าไหร่ ดังนั้นทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ตลอด กรณีเซ็นสัญญาแบบนี้สามารถลาออกได้ทุกเวลา

2. สัญญาแบบกำหนดระยะเวลา

เป็นการทำสัญญาจ้างงานที่ระบุกรอบเวลาไว้ชัดเจน เช่น 6 เดือน, 1 ปี ฯลฯ ในกรณีที่ทำจนครบสัญญาแล้ว วันถัดไปจะหยุดเลยก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าทำยังไม่ครบแล้วลาออกก็อาจมีเงื่อนไขที่ทำให้คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือทำตามที่สัญญาระบุเอาไว้

ทั้งนี้ในการทำเรื่องลาออกทุกครั้งต้องมีทำเอกสารเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐานชัดเจน เพื่อจะได้รับสิทธิอย่างที่ควร เพราะในบางกรณีบริษัทอาจมีเงื่อนไขค่าชดเชยจากการลาออก เช่น การคืนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้สวัสดิการบางอย่าง เป็นต้น แต่ถ้าขาดงานเกิน 3 วัน โดยไม่มีการยืนยันว่าลาออกจริง บริษัทมีสิทธิบอกเลิกจ้าง และอาจทำให้ไม่ได้รับค่าชดเชยดังกล่าวนั่นเอง

ลาออก ได้สิทธิอะไรบ้าง?

จริง ๆ แล้วสิทธิที่ทางบริษัทจะให้กับพนักงานที่ลาออกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ทำร่วมกันไว้ตั้งแต่ตอนสมัคร ซึ่งอาจไม่มีเงินชดเชยใด ๆ เลยก็ได้ แต่ลูกจ้างยังสามารถรับเงินชดเชยการว่างงานจากทางประกันสังคมหากมีการจ่ายมานานกว่า 6 เดือน ซึ่งตรงนี้ต้องขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน หรือจะขึ้นทะเบียนออนไลน์ก็ได้ภายใน 30 วัน หลังการลาออกเพื่อให้ได้สิทธิย้อนหลัง และทำการรายงานตัวตามที่กำหนดทุก 30 วัน (หากยังไม่ทำงานแห่งใหม่) ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

โดยเงินชดเชยดังกล่าวจะได้รับอยู่ที่ 45% ของเงินเดือนที่รับครั้งสุดท้าย แต่คิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท เท่ากับสูงสุดจะได้รับอยู่ที่ 6,750 บาท (ทว่าหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2565 จะกลับมาใช้ฐานเดิมที่ 30%) และหลังจากลาออกสามารถใช้สิทธิประกันสังคมการรักษาพยาบาลได้อีก 6 เดือน

นี่คือเรื่องที่พนักงานทุกคนต้องรู้เกี่ยวกับการลาออก เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะช่วยให้เราได้รับประโยชน์ และมองหางานใหม่ได้อย่างสบายใจ ไม่ต้องคิดมาก

อ่านเคล็ดลับการทำงานอื่น ๆ เพิ่มเติม ได้ที่ 

 

Share This