เป็นเรื่องปกติของการทำงาน เมื่อถึงวันหนึ่งที่มีปัจจัยบางอย่างเข้ามาก็อาจทำให้เกิด “ลาออก” ได้ แต่คำถามสำคัญไม่ได้อยู่ตรงที่ลาออกไปทำไม ทว่าข้อสงสัยที่พนักงานจำนวนมากต้องมีคำตอบคือ ลาออกแต่ละครั้งต้องแจ้งล่วงหน้าไหม? แล้วเมื่อลาออกจะได้สิทธิอะไรบ้าง?...

read more