ในการสมัครงานเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจอกับคำถามสัมภาษณ์งานจาก HR หรือฝ่ายบุคคล เพื่อพิจารณาถึงด้านทัศนคติและแนวคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ ลองมาเก็งกันว่า 10 คำถามที่ต้องเจอมีอะไรบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว HR ถามคำถามเหล่านี้ แล้วควรเตรียมคำตอบอย่างไรให้โดนใจ...

read more