ตั้งแต่เกิดการการระบาดของโรคโควิด - 19 หลายๆ บริษัทก็มีนโยบายให้พนักงาน "Work from home" ซึ่งการทำงานที่บ้านอาจทำให้เกิดความเครียด เนื่องจากการสื่อสารที่อยากลำบากขึ้น หรือบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เอื้ออำนวย ไม่เหมาะสมในการทำงาน...

read more