สำหรับการไปทำงานต่างประเทศนั้น คงเป็นความฝันของใครหลายๆ คนอยู่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะชาวไทยอย่างเรา เพราะถ้าให้เราทำงานกระจุกตัวอยู่แต่ในกรุงเทพฯ อย่างเดียวก็คงแออัดกันพอดีอีก...

read more