เชื่อว่าพนักงานหลายคนเมื่อทำงานไปสักระยะแล้ว มักจะมีความคิดที่อยากจะพัฒนาตนเอง หรือ มีความคิดว่าตัวเองยังขาดบางทักษะที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในสายงานที่ทำอยู่ได้ ซึ่งหลายๆ คนอาจจะพอทราบอยู่แล้ว ว่าหน่วยงานราชการหลายแห่งมักจะมีทุนเพื่อให้ข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ...

read more