ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน ย่อมสร้างความลำบากใจทั้งกับเราเองและเพื่อนร่วมงาน สาเหตุนี้ทำให้คนทำงานจำนวนไม่น้อยตกอยู่ในภาวะเครียดและกดดัน เมื่อต้องรับมือกับความผิดพลาด หรือความล้มเหลวที่เกิดจากการทำงาน แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้ความผิดพลาดอยู่กับเรานาน...

read more