เข้าสู่วิถีชีวิตพนักงานกินเงินเดือน วันลาไม่ว่าจะเป็นลากิจ ลาป่วย หรือลาพักร้อนก็ล้วนเป็นของคู่กันกับพนักงานอย่างเรา ๆ ซึ่งเราก็เชื่อว่าเหล่าพนักงานทั้งหลายแทบจะลามาหมดแล้วทุกประเภทที่ระบุเอาไว้ อาจจะเว้น ลาคลอด ลาบวชที่บางคนอาจทำไม่ได้...

read more