เริ่มต้นปี 2021 ด้วยสถาการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ที่ทำให้เกิดการเฝ้าระวังต่างๆ อย่างเข้มงวด การจำกัดเวลาสถานบริการต่างๆ หรือมาตรการ Self-Quarantine ในกรณีเดินทางข้ามจังหวัดและเดินทางกลับจากต่างประเทศทำให้เกิดผลกระทบต่อกิจการค้าขาย...

read more