ถ้าพูดถึงการเติบโตทางธุรกิจ รวมถึงความก้าวหน้าในทุกๆ สายอาชีพ ย่อมมีเรื่องของการเจรจาต่อรอง (Negotiation) มาเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญ ซึ่งมีความจริงจังและมีการแข่งขันสูง เพราะการต่อรองนั้นต้องมีทั้งคุณสมบัติที่เหนือกว่าคู่แข่งและเหตุผล...

read more