หากจะพูดถึงกิจกรรมหรืองานอดิเรกยามว่างของแต่ละคนนั้น ย่อมมีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปอย่างแน่นอนครับ ซึ่งในสถานการณ์การระบาดของโควิดอย่างนี้ ทำให้หลายๆ คนต้อง Work from Home จึงทำให้การทำงานอดิเรกบางคนที่เป็นกิจกรรมกลางแจ้งหรือต้องพบปะผู้คน เช่น ปีนผา โดดร่ม...

read more