หลายๆ คนอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ว่าหลังจากได้รับนัดวัน เวลา สถานที่ในการสัมภาษณ์งานเรียบร้อย แต่ติดตตรงที่ไม่รู้ว่าจะแต่งตัวในการไปสัมภาษณ์งานยังไง เพราะการแต่งตัวถือว่าเป็นประตูด่านแรกและเป็นการสร้าง "First Impression" ที่เกิดขึ้นระหว่าง HR และผู้มาสัมภาษณ์...

read more