หลายๆ คนคงอยากจะมีความฝันที่อยากจะไปทำงานในต่างประเทศกันซักครั้งในชีวิต อาจจะไปเพราะชอบประเทศเขาหรืออาหาร ภาษา วัฒนธรรม และรายได้ ซึ่งรายได้ก็เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้แรงงานไทยสนใจในการที่จะไปทำงานในต่างประเทศได้พอสมควร...

read more