ชีวิตการทำงานไม่มีอะไรที่ได้ดั่งใจหรือเป็นไปตามแผนเสมอไป หลายคนอาจเจออุปสรรคหรือปัญหาสุขภาพที่เข้ามาบั่นทอนกำลังใจอีกทั้งการแข่งขันต่างๆ ในบริษัทจนทำให้สีสันในการทำงานค่อยๆ หมดไป...

read more